KTW-PRADED

  Pradziad (cz. Praděd)– najwyższy szczyt o wysokości 1491 m n.p.m. w paśmie górskim Wysokiego Jesionika, w północno-wschodnich Czechach, w obrębie gminy Malá Morávka.Jest najwyższym szczytem Jesioników (cz. Jeseníky), Śląska Czeskiego, Górnego Śląska i Moraw, piątym w … Czytaj dalej KTW-PRADED